Friday, December 2, 2011


Apa yang Berlaku Selepas Peristiwa Hijrah Nabi SAW?

 Peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat digembar-gemburkan oleh puak orientalis sebagai 'melarikan diri'. Walhal, peristiwa hijrah bukanlah melarikan diri, tapi ia dilakukan sebagai salah satu perintah daripada Allah SWT dan merupakan satu strategi untuk mengembangkan dakwah Islam.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan ugama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." [TMQ al-Baqarah(2):218]

Berikut merupakan antara perkara yang berlaku setelah peristiwa Hijrah. Kesan peristiwa Hijrah dapat dirasakan hingga ke hari ini.

1. Persaudaraan antara kaum Aus dan Khazraj
Nabi SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Ini menunjukkan Islam itu dikembangkan tanpa mengira bangsa, suku, dan warna kulit. Maka, perjuangan bangsa adalah perjuangan yang tidak sah. Contohnya memperjuangkan bangsa Melayu.

2. Pembinaan Masjid Quba'
Tibanya Nabi SAW dan para sahabat, mereka membina masjid Quba'. Ini menunjukkan Islam begitu menekankan aspek ibadah dan penyatuan umat melalui masjid. Masjid merupakan tempat beraktiviti dan tempat menjalin ukhuwah yang sangat baik.


3. Pembinaan Pasar
Nabi SAW membina pasar bagi mengasingkan muamalat Islam dengan muamalat Yahudi yang dipenuhi unsur-unsur riba. Ekonomi yang didasarkan dengan aqidah dikembangluaskan dan sistem ekonomi kufur yang menindas dapat ditolak dengan berkesan. Namun sayang... Pada waktu ini, sistem ekonomi Islam hanya sekadar nama dan mereka (para ulama dan ahli ekonomi) tetap menggunakan riba sebagai jantung ekonomi untuk mengepam keluar-masuk wang.

4. Tertegaknya Satu-satunya Negara Islam
Antara matlamat hijrah adalah untuk menerapkan satu-satunya negara Islam. Ini adalah kerana fikrah Islam hanya dapat diterapkan 100% dalam keadaan bernegara. Tanpa sebuah negara, fikrah Islam adalah mustahil untuk diterapkan. Misalnya, hukum hudud dan jihad hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah. Ia haram untuk dilaksanakan oleh individu atau jemaah Islam. Maka di sini, hujah mereka yang menolak politik dan negara Islam adalah tertolak sama sekali. Golongan yang menolak politik dan negara Islam sebenarnya adalah golongan yang melanggar sunnah Nabi SAW walaupun mereka mendakwa mereka adalah golongan yang mengamalkan sunnah.

5. Islam Dikembangkan ke Seluruh Dunia
Dengan kuasa yang ada, Nabi SAW menghantar para sahabat untuk berdakwah ke serata dunia. Mereka adalah tentera merangkap pendakwah yang tidak gentar untuk berhadapan dengan orang kafir. Dalam hal ini, para tentera Islam wajib menawarkan 3 pilihan kepada orang kafir yang didakwah. Yakni:
- Memeluk Islam atau;
- Membayar jizyah sekiranya tidak mahu memeluk Islam atau;
- Diperangi.

Maksud hadis:
"Berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah dan janganlah berlebih lebihan, berkhianat dan mendendam. Janganlah membunuh anak kecil. Jika kamu menghadapai musuh dari kalangan orang-orang musryik, maka serulah mereka kepada tiga hal. Mana saja diantara tiga hal itu yang mereka penuhi, maka terimalah dan tahanlah dirimu untuk tidak memerangi mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhinya, maka terimalah dan tahanlah dirimu untuk tidak memerangi mereka. Kemudian serulah mereka agar berpindah dari daerah mereka ke daerah Muhajirin. Beritahukanlah mereka bahwa jika mereka mau melaksanakannya, maka mereka akan mendapatkan seperti yang didapatkan orang-orang Muhajirin dan berkewajiban seperti kewajiban orang-orang Muhajirin. Jika mereka menolak untuk berpindah dari sana, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka seperti orang asing bagi orang-orang Muslim. Hukum Allah berlaku atas mereka seperti yang berlaku atas orang-orang Mukmin. Mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari harta rampasan perang dan Fa'i, kecuali jika mereka berperang bersama-sama orang Muslim. Jika mereka menolak hal itu maka mintalah Jizyah dari mereka. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan tahanlah dirimu untuk tidak memerangi mereka. Jika mereka tetap menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. [HR Muslim dan Ahmad] 

Antara kesan dakwah Islam ke seluruh dunia adalah:
 

Penaklukan kawasan-kawasan penting seperti Syria, Mesir, Palestin, negara-negara Afrika, dan sebagainya 

-Wafatnya Saad bin Abi Waqas di Canton (China) semasa menyampaikan Islam

-Tertegaknya Khilafah Abbasiyah di Sepanyol 

-Pengutusan Wali Songo (9 orang Gabenor) oleh Khilafah untuk menyampaikan Islam di Nusantara 

-Hubungan kerajaan Melayu dengan Khilafah
Wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment